Provádíme komplexní servis v oblasti průmyslové údržby hal
se specializací na výškové práce. Technické úklidy a čištění na těžko dostupných místech tak řešíme za pomoci horolezecké techniky, žebříkového systému, lešení nebo vysokozdvižných plošin. 

 

Údržba hal je náročná především na bezpečnost práce pro specialisty, kteří tuto výškovou práci provádí. Jednak je to dáno samotnou nedostupností místa čištění, ale také nebezpečím vyplývajícím z provozu v hale (jeřáby, výroba, elektrické napětí apod.)

 

Všichni naši výškoví pracovníci, kteří jsou nasazováni na práce v průmyslových komplexech a halách jsou dobře vyškoleni pro tuto činnost a mají dlouholeté zkušenosti.

 

 • Čištění vnitřních stěn a stropů hal

 • Čištění světlíků

 • Čištění vazníků a konstrukcí

 • Čištění portálových jeřábů a jejich drah

 • Čištění vzduchotechniky a osvětlení

 • Čištění technologických rozvodů

 • Čištění výrobních linek a dopravníků

 • Čištění obráběcích strojů a lisů

 • Čištění venkovních žaluzií

 • Mytí oken a prosklených ploch

 • Mytí fasád vysokotlakou technikou

 

 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ZAJIŠŤUJE

 

 • Předcházení systémových výpadků

 • Zlepšení provozní bezpečnosti

 • Optimalizace provozních procesů

 • Snížení počtu poruch

 • Plánování nákladů na provoz zařízení

 • Zvýšení připravenosti zařízení plnit svou funkci

 • Prodloužení a optimální využití životnosti zařízení

 

„Údržba je zvláště důležitá tam,
kde selhání technických systémů
ohrožuje bezprostředně lidské životy.“