Především provádíme rizikové kácení stromů. Za rizikové kácení se považuje kácení tam, kde není strom díky jeho rizikovým parametrům možno pokácet v celku. Jedná se o strom, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází elektrické vedení, pozemní komunikace, zástavba, plot, sousední pozemek nebo jiné faktory, které by mohli být při neprofesionálním nebo přímém pokácení ohrožující.

 

Prořezy korun stromů a jiné arboristické služby provádíme tzv. stromolezectvím, jedná se o způsob pohybu v koruně který je pro strom šetrný.

 

  • Rizikové kácení pomocí horolezecké techniky

  • Kácení stromů

  • Prořezy korun stromů

  • Arboristické služby

  • Doplňkové služby – likvidace a odvoz dřeva

  • Vyřízení povolení ke kácení na OŽP